Αποκατάσταση θηλής

Η αποκατάσταση της θηλής αποτελεί το τελευταίο στάδιο στην Αποκατάσταση του Μαστού μετά από Μαστεκτομή. Πρόκειται για μια επέμβαση μικρής βαρύτητας και μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από την τεχνική της αποκατάστασης που έχει χρησιμοποιηθεί.

Η νέα θηλή που δημιουργείται δεν είναι λειτουργική και επομένως ο σκοπός της συγκεκριμένης επέμβασης είναι καθαρά αισθητικός. Ωστόσο, ενώ δεν αποτελεί απαραίτητο στάδιο της αποκατάστασης, η δημιουργία της νέας θηλής θα ολοκληρώσει και θα δώσει το τελικό αποτέλεσμα στο νεοδημιουργηθέντα μαστό. Φυσικά η τελική απόφαση είναι πάντα της ασθενούς.

 

Στην πλειονότητά των περιπτώσεων η αποκατάσταση της θηλής πραγματοποιείται μετά το δεύτερο στάδιο της αποκατάστασης του μαστού είτε αυτή έχει γίνει με τη χρήση εν θεμάτων είτε με τη χρήση αυτόλογων ιστών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει να δοθεί στο νεοδημιουργηθέντα μαστό ο απαραίτητος χρόνος να επουλωθεί και να αποκτήσει το τελικό του σχήμα. Κατά συνέπεια η νέα θηλή θα τοποθετηθεί στη σωστή της θέση και στη μέγιστη δυνατή συμμετρία με την θηλή του άλλου μαστού.

Δυο είναι οι βασικές τεχνικές για την αποκατάσταση της θηλής

Αποκατάσταση με τοπικό κρημνό

Αφού σχεδιαστεί  η θέση της νέας θηλής ,το δέρμα του μαστού κινητοποιείται, ελίσσεται και σχηματίζεται έτσι η νέα θηλή.

Αποκατάσταση με μόσχευμα από την άλλη θηλή

Αφού σχεδιαστεί η θέση της νέας θηλής, αφαιρείται το ήμισυ της θηλής από τον ετερόπλευρο μαστό και μεταμοσχευεται στον αποκατεστημένο μαστό. Η τεχνική αυτή βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με ευμεγέθεις θηλές.

 

Η θηλέα άλως ,και στις δύο τεχνικές που αναφέρθηκαν προηγουμένως, θα διαμορφωθεί είτε με τη χρήση δερματοστηξιας (τατουάζ) είτε με τη χρήση ελεύθερου δερματικού μοσχεύματος. 

Τέλος μια ακόμα επιλογή είναι και αυτή της τεχνητής θηλής, δηλαδή η δημιουργία μιας θηλής σιλικόνης ,με πρότυπο  την ετεροπλευρη θηλή, επιτυγχάνοντας έτσι ένα άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.

Ανάρρωση μετά το χειρουργείο

Η αποκατάσταση της θηλής, ανεξάρτητα από την τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί, πραγματοποιείται υπό τοπική νάρκωση. 

Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 30-45 λεπτών και δεν κρίνεται απαραίτητη η παραμονή στην κλινική.

Στην περιοχή της επέμβασης τοποθετείται αυτοκόλλητη γάζα για διάστημα 2 εβδομάδων.

Η αποθεραπεία είναι άμεση ενώ η έντονη σωματική άσκηση συνιστάται να αποφεύγεται για 2 εβδομάδες.

Επιπλοκές της απκατάστασης της θηλής

Η χειρουργική επέμβαση της αποκατάστασης της θηλής είναι μια επέμβαση χωρίς επιπλοκές. Εξαιρετικά σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί μερική ή ολική νέκρωση της νέας θηλής.