Εισολκή θηλών

Με τον όρο εισολκή  θηλών, εννοούμε την έλξη των θηλών προς το μαστό, ως συνέπεια της ύπαρξης βραχέων γαλακτοφόρων πόρων. Έχει ως αποτέλεσμα την απουσία προβολής των θηλών, η οποία μπορεί να είναι μόνιμη, ή και να ανατάσσεται μετά των ερεθισμό τους.

Η εισολκή των θηλών οδηγεί τις γυναίκες στην αναζήτηση επίλυσης του προβλήματος , τόσο λόγω του αισθητικού σκέλους, όσο και λόγω της πιθανής δυσχέρειας που μπορεί να προκαλέσει στον θηλασμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο θηλασμός μπορεί να αποκαταστήσει την εισολκή. Εφόσον όμως αυτό αποτύχει, η χειρουργική επέμβαση αποτελεί την καλύτερη επιλογή. 

 

 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί  ότι η εισολκή μπορεί να εμφανιστεί σε κάποιο μετέπειτα στάδιο της ζωής της ασθενούς. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα  κάποιας υποκείμενης παθολογίας του μαστού όποτε επιβάλλεται περεταίρω διερεύνηση από ειδικό μαστολόγο.

Χειρουργική αντιμετώπιση της εισολκή θηλών

Η χειρουργική αντιμετώπιση της εισολκής των θηλών περιλαμβάνει την απελευθέρωση των θηλών από τους βραχείς  γαλακτοφόρους πόρους που τις έλκουν προς το μαστό. Αυτό πραγματοποιείται με μια μικρή τομή στη βάση της θηλής δια μέσου της οποίας επιτυγχάνεται η πρόσβαση στους γαλακτοφόρους πόρους. Ακολουθεί η διατομή τους και η τοποθέτηση ενός συνδυασμού ραμμάτων που θα αναδιαμορφώσουν το σχήμα της θηλής. Η πλήρης διατομή των γαλακτοφόρων πόρων ωστόσο  καθιστά το θηλασμό αδύνατο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιχειρηθεί η διατομή μόνο των γαλακτοφόρων πόρων που ευθύνονται για την εισολκή των θηλών αφήνοντας τους υπόλοιπους λειτουργικούς. Η συγκεκριμένη τεχνική έχει  το πλεονέκτημα ότι δεν επηρεάζει το θηλασμό, αλλά εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό υποτροπής του προβλήματος.

Ανάρρωση μετά το χειρουργείο

Η χειρουργική αποκατάσταση της εισολκής των θηλών μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τοπική νάρκωση. Η ασθενής είναι δυνατό να μεταβεί άμεσα στο σπίτι της και τις και τις καθημερινές τις δραστηριότητες της. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και η διαβροχή των τραυμάτων επιτρέπεται 24 ώρες μετά το χειρουργείο. 

Συνιστάται η αποφυγή έντονης σωματικής δραστηριότητας για ένα μήνα.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Τα τραύματα μετά το χειρουργείο για τη διόρθωση της εισολκής των θηλών επουλώνονται σε λίγες ημέρες. Η αποθεραπεία είναι σύντομη και συνίσταται η εφαρμογή ενός προστατευτικού επιθεματος για δύο εβδομάδες.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ένα ακόμα ραντεβού στους 3 μήνες όπως επίσης και στο τέλος του πρώτου έτους από την επέμβαση

Πιθανές επιπλοκές

Η χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της εισολκής των θηλών είναι μια ασφαλέστατη διαδικασία. Πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές όπως  αιμορραγία, επιμόλυνση του τραύματος, υποτροπή της εισολκής ή διαταραχή της αισθητικότητας της θηλής.