Γυναικομαστία

Με τον όρο γυναικομαστία εννοούμε την καλοήθη υπερπλασία του μαστού στον άντρα. Οι άνδρες όπως και οι γυναίκες έχουν μαζικό αδένα πίσω από τη θηλή ο οποίος όμως είναι υποπλαστικός και μη λειτουργικός.

Η γυναικομαστία στην πλειονότητά των περιπτώσεων εμφανίζεται σε αγόρια κατά την περίοδο της εφηβείας. Πρόκειται για μια φυσιολογική υπερπλασία του μαστού  που οφείλεται στην αλλαγή του ορμονολογικού προφίλ των εφήβων όποτε και ονομάζεται ιδιοπαθής γυναικομαστία. Συχνά το φαινόμενο παρουσιάζει βελτίωση έως και ίαση. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που επιμένει και δεν εμφανίζει εικόνα υποστροφής.

Η γυναικομαστία μπορεί επίσης να προκύψει και στα πλαίσια ορμονικών διαταραχών, συστηματικών παθήσεων η  λήψης φαρμάκων. 

Πρωταρχικής σημασίας λοιπόν είναι η λεπτομερής λήψη ,από τον πλαστικό χειρουργό, του ιστορικού του ασθενούς έτσι ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια της γυναικομαστίας. Αναλόγως θα επιλεγεί και η θεραπευτική προσέγγιση.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο απεικονιστικός έλεγχος του μαστού με σκοπό να καθοριστεί εάν η υπερπλασία αφορά σε λίπος, μαζικό αδένα ή συνδυασμό των δύο.

Η χειρουργική επέμβαση εν συντομία

Η γυναικομαστία μπορεί να αφορά σε μικρή, μεσαία η μεγάλη υπερπλασία του μαστού. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος θα επιλεγεί και η κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση. 

Σε περιπτώσεις μικρής και μέτριας γυναικομαστίας με συσσώρευση λίπους, η λιποαναρρόφηση αποτελεί την ιδανική επιλογή. Η τεχνική που εφαρμόζεται είναι αυτή της κλασικής λιποαναρρόφησης. Δια μέσου πολύ μικρών τομών και τη χρήση ατραυματικών βελόνων( κάνουλες) αναρροφάται η περίσσεια λίπους και βελτιώνεται η εικόνα του θωρακικού τοιχώματος. 

Στους ασθενείς εκείνους που υπάρχει υπερπλασία του μαζικού αδένα διενεργείται υποδόρια μαστεκτομή. Δια μέσου μιας ημισεληνοειδούς τομής στο κάτω ημιμόριο της θηλέας άλω επιτυγχάνεται η χειρουργική αφαίρεση του μαζικού αδένα ο οποίος αποστέλλεται για βιοψία.

Σε περιπτώσεις όμως μεγάλης γυναικομαστίας θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί και η περίσσεια του δέρματος που προκύπτει μετά τη λιποαναρρόφηση ή τη χειρουργική αφαίρεση του μαζικού αδένα. Αυτό επιτυγχάνεται με μια τομή που σχεδιάζεται κυκλοτερώς γύρω από τη θηλέα άλω.

Ανάρρωση μετά το χειρουργείο

Η χειρουργική αποκατάσταση της γυναικομαστίας στην πλειονότητα των περιπτώσεων πραγματοποιείται υπό τοπική νάρκωση και μέθη. Σπάνια μπορεί να χρειαστεί να διεξαχθεί υπό γενική αναισθησία. Ως εκ τούτου η διανυκτέρευση  στην Κλινική δεν είναι απαραίτητη. 

Οι τοποθέτηση παροχετεύσεων δεν είναι συνηθισμένη και τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και άρα σε χρειάζεται να αφαιρεθούν. Απαραίτητη είναι η εφαρμογή πιεστικής περίδεσης με τη μορφή γιλέκου για ένα μήνα.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Η κινητοποίηση του ασθενούς ενθαρρύνεται άμεσα μετεγχειρητικά. Συνιστάται η αποφυγή έντονης σωματικής καταπόνησης για τρεις εβδομάδες.

Μετά το χειρουργείο πραγματοποιείται μια επίσκεψη στον ιατρό στις δύο εβδομάδες και ακολούθως στους τρεις μήνες για εξέταση των τομών και παρακολούθηση της επούλωσης.

Επιπλοκές της χειρουργικής αποκατάστασης της γυναικομαστίας

Η χειρουργική αποκατάσταση της γυναικομαστίας είναι μια επέμβαση ρουτίνας εξαιρετικά αποτελέσματα για την πλειονότητα των ασθενών. Ωστόσο, όπως και με οποιαδήποτε επέμβαση υπάρχει και η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών όπως οι ακόλουθες:

  • Νέκρωση συμπλέγματος θηλης-θηλέας άλω. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή και οφείλεται σε πλημμελή αιμάτωση της θηλής. Η εμφάνιση της σχετίζεται με συγκεκριμένους προδιαθεσικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία. Επίσης είναι πιο πιθανή  στην περίπτωση μεγάλης γυναικομαστίας με ιδιαίτερα υπερτροφικούς μαστούς. 
  • Διάσπαση- επιμόλυνση τραύματος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σπάνια επιπλοκή που αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής.
  • Αιμορραγία- Αιμάτωμα. Πρόκειται για συγκέντρωση αίματος στο χειρουργικό τραύμα. Σχετίζεται με περίπτωσης εκτεταμένης γυναικομαστίας και αποφεύγεται με τη χρήση παροχετεύσεων.