Πριν και Μετά

Δείτε μερικές από τις επεμβάσεις μας

Ανόρθωση γλουτών

Κοιλιοπλαστική

Μειωτική - ανόρθωση μαστών

Μειωτική - ανόρθωση μαστών

Αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης

Κοιλιοπλαστική

Κοιλιοπλαστική

Αυξητική μαστών με ενθέματα σιλικόνης

Λιποαναρρόφηση κοιλιάς

Λιποαναρρόφηση ράχης

Λιποαναρρόφηση κοιλιάς

Λιποαναρρόφηση κοιλιάς-"ψωμάκια"

Γυναικομαστία