Λιπομεταφορά

Τι ειναι η λιπομεταφορα

Η λιπομεταφορά πρόκειται στην ουσία για μια μορφή αυτόλογου filler, δηλαδή χρήση του λίπους του ίδιου του ενδιαφερόμενου σαν filler για το γέμισμα ρυτίδων, βελτίωση του περιγράμματος και διόρθωση ασυμμετριών.
Έχει το πλεονέκτημα ότι αποφεύγεται η χρήση τεχνικά κατασκευασμένων υλικών και αξιοποιείται μόνο το λίπος το οποίο είναι φυσικά απόλυτα συμβατό. Πέραν αυτού συνδυάζει και την απομάκρυνση λίπους από τις περιοχές που θα χρησιμοποιηθούν ως δότριες. Βέβαια πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ποσότητα του λίπους που αναρροφάται κατά τη λιπομεταφορά είναι σχετικά περιορισμένη και επομένως δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη λιποαναρρόφηση.

Περιοχές εφαρμογής

Οι περιοχές που μπορεί να εφαρμοστεί η λιπομεταφορά είναι:

  • Ρινοπαρειακές αύλακες
  • Βελτίωση του περιγράμματος και του όγκου των χειλιών
  • Ρυτίδες γωνίας στόματος (marionette lines)
  • Αύξηση του όγκου των ζυγωματικων
  • Βελτίωση του περιγράμματος της γνάθου
  • Διόρθωση ασυμμετρίας στο σώμα

Διαδικασία εφαρμογής

Αρχικά σχεδιάζεται η περιοχή από την οποία θα συλλεχθεί το απαιτούμενο λίπος. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη περιοχών με περίσσεια λίπους. Κατόπιν ακολουθεί έγχυση τοπικού αναισθητικού στην δότρια περιοχή το οποίο αφενός καθιστά τη διαδικασία ανώδυνη και αφετέρου διευκολύνει τη συλλογή του λίπους ενώ παράλληλα εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα αυτού. Το λίπος που συλλέγεται υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης του στην περιοχή που θα μεταφερθεί.
Πριν από την διενέργεια της λιπομεταφοράς τοποθετείται ειδική αναισθητική κρέμα στις περιοχές ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια ακολουθεί η έγχυση του λίπους στις προαποφασισμένες περιοχές.
Πρόκειται για μια θεραπεία γρήγορη και ανώδυνη με άμεσο αποτέλεσμα.

Οδηγίες μετά την εφαρμογή

Μετά την λιπομεταφορά συνιστάται να αποφεύγεται το make-up για 5-6 ώρες, η έκθεση στον ήλιο για 24 ώρες και θεραπείες laser για 3 εβδομάδες στις περιοχές εφαρμογής.
Στη δότρια περιοχή εφαρμόζεται πιεστική περίδεση για 3 με 4 εβδομαδες .

Ανεπιθύμητες ενέργειες-Επιπλοκές

Η θεραπεία της λιπομεταφοράς είναι ιδιαίτερα ασφαλής με ελάχιστες επιπλοκές. Συνήθως παρατηρείται μια ήπια ερυθρότητα που υποχωρεί τελείως τις επόμενες ώρες. Επίσης σε ορισμένες περιοχές όπως τα χείλη μπορεί να εμφανιστεί κάποιο οίδημα το οποίο επίσης υποχωρεί.
Επίσης στη δότρια περιοχή μπορεί να υπάρξουν εκχυμώσεις και ποικίλου βαθμού οίδημα τα οποία υποχωρούν πλήρως σε μερικές ημέρες.

Διάρκεια αποτελέσματος

Εφόσον γίνει η σωστή επιλογή ασθενή και εφαρμοστεί άρτια η τεχνική της λιπομεταφοράς το λίπος που θα μοσχευτεί μπορέσει να επιβιώσει σε ένα ποσοστό 50% έως 80%. Αυτό σημαίνει επομένως πως το αποτέλεσμα είναι μόνιμο δηλαδή τα λιποκύτταρα που έχουν μεταφερθεί ενσωματώνονται ισόβια στη μοσχευμένη περιοχή.
Ωστόσο δεδομένου ότι ,όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, υπάρχει μια διακύμανση στο ποσοστό επιβίωσης του μοσχευμένου λίπους είναι πιθανό να χρειαστούν περισσότερες της μίας συνεδρίες λιπομεταφοράς έως ότου επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.

Αντενδείξεις εφαρμογής της λιπομεταφοράς

Οι αντενδείξεις για τη θεραπεία με λιπομεταφορά είναι ελάχιστες όπως:
  • Εγκυμοσύνη
  • Λήψη αντιπηκτικης αγωγής
  • Γνωστή αλλεργία στο υλικό

Συνδυασμός με άλλες θεραπείες

Η θεραπεία της λιπομεταφοράς μπορεί να συνδυαστεί και με άλλες θεραπείες όπως Βοτουλινική τοξίνη, μεσοθεραπεία, νήματα.