Μαστος

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

mastos2-bg1

Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

breast recon silicone 1

Αποκατάσταση με αυτόλογους ιστούς

mastos2--bg3

Αποκατάσταση θηλής

recon basic