Αυξητική μαστών

Τι ειναι η αυξητικη μαστων

Η αυξητική μαστών είναι μια πολύ διαδεδομένη χειρουργική επέμβαση που αφορά σε ασθενείς που επιθυμούν να αυξήσουν το μέγεθος των μαστών τους, να βελτιώσουν το σχήμα τους και να πετύχουν έως ένα βαθμό την ανόρθωση τους. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ενθέματα σιλικόνης υψηλής ποιότητας τα οποία είναι εγκεκριμένα από τον Αμερικανικό Οργανισμών Φαρμάκων (FDA).

Η αυξητική μαστών  απευθύνεται σε γυναίκες που είχαν ανέκαθεν μικρό στήθος καθώς και σε γυναίκες που έχουν χάσει αρκετό από τον όγκο των μαστών τους λόγω εγκυμοσύνης και επακόλουθου  θηλασμού ή απώλειας βάρους . Επίσης αφορά και σε γυναίκες με σημαντική διαφορά μεγέθους μεταξύ των δύο μαστών που επιθυμούν να πετύχουν συμμετρία. 

Επιλογή του τύπου ενθέματος

Δεν υπάρχει ένα ένθεμα που να ταιριάζει σε όλες τις ασθενείς . Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ενθεμάτων ανάλογα με το σχήμα τους, την προβολή τους, την υφή τους και τη σύσταση της γέλης σιλικόνης. Ο κος Μαζαράκης θα επιλέξει σε συνεννόηση με την ενδιαφερόμενη το ένθεμα που θα χρησιμοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται ενθέματα της μεγαλύτερης εταιρίας της παγκόσμιας αγοράς, της Mentor, που έχει έγκριση για χρήση και από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) .

Επιλογή της θέσης τοποθέτησης του ενθέματος

Η επιλογή της θέσης του ενθέματος γίνεται μετά από λεπτομερή εξέταση του μαστού και πάντα με γνώμονα το βέλτιστο αισθητικό αποτέλεσμα και την ασφάλεια της ασθενούς.

Ωστόσο στην πλειονότητά των περιπτώσεων ακολουθείται μια σύγχρονη τεχνική, γνωστή ως dual plane στην τοποθέτηση του ενθέματος. Αυτή αφορά στη μερική κάλυψη του ενθέματος από μυ, ιδίως στο ανώτερο τμήμα του ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από τον υπάρχοντα μαστό. Συνδυάζει λοιπόν τα πλεονεκτήματα των δύο προαναφερθέντων τεχνικών με άριστα αποτελέσματα. 

Ποσό ασφαλής είναι η σιλικόνη

afksitikii-mastou-img3

Η χρήση των εκθεμάτων σιλικόνης είναι απόλυτα ασφαλής. Η σιλικόνη χρησιμοποιείται πάνω από 40 χρόνια σε πολλούς τομείς της Ιατρικής και είναι μάλιστα από τις πλέον χρησιμοποιούμενες ουσίες. Μελέτες και έρευνες έχουν επιβεβαιώσει πως η χρήση της δε σχετίζεται με τον καρκίνο του μαστού, συστηματικά ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Διάρκεια ενθεμάτων σιλικόνης

mastos-silikoni-img

Τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται είμαι άριστης ποιότητας και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πέραν του οποίου να απαιτείται αντικατάσταση τους. Μπορούν λοιπόν να παραμείνουν χωρίς κανένα πρόβλημα  για δεκαετίες . Συνήθως μετά τα πρώτα 10 έτη συνιστάται έλεγχος των εν θεμάτων με υπέρηχο η μαγνητική. Εφόσον τα ευρήματα είναι φυσιολογικά δεν χρειάζεται να γι εί κάποια παρέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση εν συντομία

Η επέμβαση της αυξητικής περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης κάτω από τους γυναικείους μαστούς. Η θέση του ενθέματος μπορεί να είναι είτε κάτω από το μαστό (μαζικό αδένα) είτε κάτω από το μυ του θωρακικού τοιχώματος (μείζων θωρακικος) .

Η τοποθέτηση του ενθέματος γίνεται  μέσω μιας μικρής τομής . Η τομή αυτή μπορεί να γίνει, κατά περίπτωση, γύρω από τη θηλή, στη μασχάλη και συνηθέστερα στην υπομάστιο  πτυχή. Η επιλογή της θέσης του ενθέματος και της τομής αποφασίζεται κατόπιν συμβουλευτικής με το γιατρό και λαμβάνοντας υπόψιν το σχήμα, το μέγεθος του υπάρχοντος μαστού καθώς και το  σωματότυπο της κυρίας που επιθυμεί να προχωρήσει στην επέμβαση της αυξητικής. 

Μέσω της προαναφερθείσας τομής δημιουργείται η θήκη, δηλαδή ο χώρος στον οποίο θα τοποθετηθεί το ένθεμα. 

Ανάρρωση μετά το
χειρουργείο

Η παραμονή στο νοσοκομείο μπορεί να είναι από μερικές ώρες έως και μια διανυκτέρευση. Συνήθως τοποθετούνται παροχετεύσεις που αφαιρούνται σε μερικές ημέρες. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και κατά συνέπεια δε χρειάζεται να αφαιρεθούν. Μετά το χειρουργείο και για ένα μήνα εφαρμόζεται πιεστική περίδεση (αθλητικός στηθόδεσμος) ενώ απαγορεύεται η έντονη σωματική καταπόνηση για ένα μήνα. Η αποχή από την εργασία δεν ξεπερνά τις δύο εβδομάδες. 

Η οδήγηση καλό είναι να αποφεύγεται για δύο εβδομάδες, έως ότου η ασθενής απαλλαγεί εντελώς από κάθε ενόχληση.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Τις δύο με τρεις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο  συνίσταται ξεκούραση. Μια ημέρα μετά την αφαίρεση των παροχετεύσεων επιτρέπεται η διαβροχή των τραυμάτων ενώ μετά την πρώτη εβδομάδα επιτρέπεται κάποια ήπια δραστηριότητα όπως περπάτημα. 

Στις δύο εβδομάδες ακολουθεί μια επίσκεψη στον ιατρό για παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας και έλεγχο των τομών.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ένα ακόμα ραντεβού στους 3 μήνες όπως επίσης και στο τέλος του πρώτου έτους από την επέμβαση

Πιθανές επιπλοκές

Η αυξητική μαστών είναι μια ασφαλής επέμβαση που έχει άριστη μετεγχειρητική πορεία για τις περισσότερες ασθενείς. Ωστόσο όπως και με οποιαδήποτε επέμβαση υπάρχει και μια πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών όπως οι ακόλουθες: