Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

Η χειρουργική επέμβαση εν συντομία

Η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης γίνεται συνήθως σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο διαμορφώνεται κάτω από το μείζονα θωρακικό (τον κύριο μυ του θωρακικού τοιχώματος) μια θήκη, δηλαδή η θέση στην οποία τοποθετείται ένα ειδικό προσωρινό ένθεμα που ονομάζεται διατατήρας. Ο διατατήρας είναι στην ουσία ένα διαστελλόμενο μπαλόνι το οποίο πληρώνεται σταδιακά με φυσιολογικό όρο προκειμένου να διαταθεί αρκετά το δέρμα του μαστού. Η διαδικασία αυτή διαρκεί από τρεις έως έξι μήνες και στη συνέχεια ο διατατήρας αφαιρείται και αντικαθίσταται από το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

Ο συγκεκριμένος τρόπος αποκατάστασης περιλαμβάνει επομένως δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάλογα με τον τρόπο διενέργειας της μαστεκτομής είναι δυνατό να γίνει η αποκατάσταση με ένθεμα σιλικόνης σε ένα χρόνο. Αυτό προϋποθέτει ότι η επέμβαση της μαστεκτομής καταλείπει αρκετό δέρμα ώστε να τοποθετηθεί το ένθεμα σιλικόνης απευθείας εξασφαλίζοντας ένα φυσικό και άρτιο αισθητικά αποτέλεσμα.
Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται από 1,5 με 2 ώρες τόσο για την πρώτη όσο και για τη δεύτερη φάση.
Η αποκατάσταση με ενθέματα πραγματοποιείται με ολική νάρκωση και απαραίτητη κρίνεται η παραμονη στην Κλινική για ένα βράδυ.

Ανάρρωση μετά το
χειρουργείο

Η αποθεραπεία μετά από την πρώτη φάση αποκατάστασης με ενθέματα σιλικόνης απαιτεί ανάπαυση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης τοποθετούνται παροχετεύσεις οι οποίες αφαιρούνται μετά από λίγες ημέρες. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και για αυτό δεν χρειάζεται να αφαιρεθούν.
Εφαρμόζεται πιεστική επίθεση με τη χρήση αθλητικού στηθόδεσμου για ένα μήνα.
Στη δεύτερη φάση αποκατάστασης η ανάρρωση είναι σημαντικά πιο γρήγορη δεδομένου ότι περιλαμβάνει στην ουσία αντικατάσταση του διατατήρα από το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Τις πρώτες ημέρες απαιτείται ξεκούραση και συνιστάται να αποφεύγεται η έντονη δραστηριότητα. Η διαβροχή των τραυμάτων επιτρέπεται 24 ώρες μετά την αφαίρεση των παροχετεύσεων.
Πραγματοποιείται μια επίσκεψη στον ιατρό 2 εβδομάδες μετά το χειρουργείο και στη συνέχεια ανά 15 ημέρες όποτε γίνεται και η πλήρωση του διατατήρα.

Ενδείξεις για Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

Η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή εφόσον επιλεγεί η κατάλληλη ασθενής για την συγκεκριμένη τεχνική. Απευθύνεται λοιπόν σε ασθενεις που:

Αντενδείξεις για Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

Η αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης δεν αποτελεί επιλογή για όλες τις ασθενείς. Υπάρχουν κάποιες σχετικές αντενδείξεις για την επιλογή της συγκεκριμένης τεχνικής όπως: