Μειωτική μαστών

Τι ειναι η μειωτικη μαστων

Η μειωτική μαστών πρόκειται για μια επέμβαση που στοχεύει στη μείωση του μεγέθους των μαστών και βελτίωση του σχήματος τους. Αφορά σε γυναίκες με μεγάλα και βαριά στήθη που εμφανίζουν συμπτωματολογία λόγω του μεγέθους των μαστών όπως πόνο στην πλάτη και τους ώμους, δυσφορία κατά την άσκηση και ερεθισμό του δέρματος στην υπομάστιο πτυχή. Παράλληλα οι γυναίκες αυτές δυσκολεύονται στην εύρεση ρούχων και εσωρούχων.

breast reduction surgery2

Η χειρουργική επέμβαση εν συντομία

Η μειωτική μαστών μπορεί να γίνει με πολλές και διαφορετικές τεχνικές. Στόχος είναι η μείωση του όγκου των μαστών, η άρση της θηλής και της θηλέας άλω και η βελτίωση του σχήματος του μαστού.
Το χειρουργείο περιλαμβάνει μια τομή γύρω από τη θηλέα άλω η οποία επεκτείνεται προς τα κάτω, δηλαδή προς την υπομάστιο πτυχή καθώς και μια τομή κατά μήκος αυτής. Δια μέσου της τομής αυτής αφαιρείται το τμήμα του μαστού που έχει προαποφασιστεί έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό μέγεθος.

Ανάρρωση μετά το
χειρουργείο

Η αποθεραπεία μετά από επέμβαση μειωτικής μαστών είναι σχετικά ανώδυνη. Απαραίτητη κρίνεται η παραμονή στην κλινική για ένα συνήθως βράδυ. Αυτό φυσικά έχει άμεση σχέση με την έκταση της μειωτικής, δηλαδή το μέγεθος του μαστού που θα αφαιρεθεί. Στην πλειονότητά των περιπτώσεων τοποθετούνται παροχετεύσεις που αφαιρούνται σε μια με δύο ημέρες. Τα ράμματα είναι απορροφήσιμα και κατά συνέπεια δε χρειάζεται να αφαιρεθούν. Μετά το χειρουργείο και για ένα μήνα εφαρμόζεται πιεστική περίδεση (αθλητικός στηθόδεσμος ) για ένα μήνα. Απαγορεύεται η έντονη σωματική καταπόνηση για ένα μήνα ενώ η αποχή από την εργασία δεν ξεπερνά τις δύο εβδομάδες.
Η οδήγηση καλό είναι να αποφεύγεται για δύο εβδομάδες τουλάχιστον.

breast reduction followup

Μετεγχειρητική παρακολούθηση

Τις δύο με τρεις πρώτες ημέρες μετά το χειρουργείο συνίσταται ξεκούραση. Μια ημέρα μετά την αφαίρεση των παροχετεύσεων επιτρέπεται η διαβροχή των τραυμάτων ενώ μετά την πρώτη εβδομάδα επιτρέπεται κάποια ήπια δραστηριότητα όπως περπάτημα.
Στις δύο εβδομάδες ακολουθεί μια επίσκεψη στον ιατρό για παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας και έλεγχο των τομών.
Στη συνέχεια πραγματοποιείται ένα ακόμα ραντεβού στους 3 μήνες όπως επίσης και στο τέλος του πρώτου έτους από την επέμβαση

Πιθανές επιπλοκές

Η μειωτική μαστών είναι μια ασφαλής χειρουργική επέμβαση με άριστη μετεγχειρητική πορεία για την πλειονότητα των ασθενών.
Ωστόσο, όπως και με οποιαδήποτε επέμβαση υπάρχει και η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών όπως οι ακόλουθες: